συντομογραφίες:          [ορχήστρα]   [μουσική δωματίου]   [φωνητική μουσική]   [πιάνο σόλο]   [θέατρο]   [μεταγραφές]


[επιστροφή]

άλτοάλτο φλάουτο
αγκκοραγγλικό κόρνο
αρπάρπα
βλβιολί
βλαβιόλα
βτσβιολοντσέλλο
εγχέγχορδα
ηλεκτρηλεκτρική
κιθκιθάρα
κινπτακινέζικα πιάτα
κλκλαρινέτο
κμπκοντραμπάσσο
κορκόρνο
κρκρουστά
μεγμεγάλο
μεVμε ντό χορδή
μπκλμπάσσο κλαρινέτο
ομπόμποε
πικπίκολο φλάουτο
πνοπιάνο
πεπρώτη εκτέλεση
πτατούρκικα πιάτα
τιμπτίμπανα
τμπατόυμπα
τρτρομπέτα
τρμπτρομπόνι
φλφλάουτο
φγκφαγκότο
ξυλξύλόφωνο
camptubcampane tubulari
castcastagnette
grcagran cassa
marmarimba
sndrsnare drum
vibvibraphono
woodblwood block
wwchimeswood wind chimes

[.......]      αναλυτικά όλα τα κρουστά
(.......)      και αυτό το όργανο από τον ίδιο εκτελεστή